Huuma – tulevaisuustaitoja nuorille tanssin keinoin

Huuma-hankkeen pajat huipentuvat nuorten tekemiin esityksiin


Syksyllä 2021 toteutamme hankkeen yhdessä Ammattiopisto Liven Telma -luokkien sekä Ammattiopisto Varian Valma -luokkien kanssa.

Huuma-hankkeessa nuoret oppivat yhdessä tulevaisuustaitoja. Liike- ja videoilmaisun työpajoissa he saavat onnistumisen kokemuksia ja rohkaistuvat kokeilemaan uusia asioita.

Positiivisten osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret oppivat taitoja, joiden avulla heidän on helpompi siirtyä opintoihin ja työelämään. Taiteen soveltavan käytön muotona tanssityöpajat vahvistavat nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta toimia. Hankkeen tavoitteena on luoda nuorelle kokemus: minä osaan ja pystyn.

Vuosien 2019–2022 aikana hankkeeseen osallistuu 250 nuorta Vantaalla, Mikkelissä ja Kuopiossa. Tanssityöpajoista vastaavat osatoteuttajat Tanssiteatteri Raatikko (Vantaa), ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli). Neljäs osatoteuttaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) vastaa uuden arviointimenetelmän kehittämisestä. Osatoteuttajat tekevät yhteistyötä kuntatoimijoiden kanssa.

Huuma-hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Suomessa hanketta hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

 

Työpajan ohjaajat
Beniamino Borghi, Riina Hannuksela ja Eevi Tolvanen.

Tiedustelut
raatikko@raatikko.fi / 09-873 2306

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT: 09 873 2306 – ARKISIN KLO 8:00-15:00