Huuma – tulevaisuustaitoja tanssin keinoin

Unelmoi ja osallistu - tule mukaan HUUMAAN!


Syksyllä 2021 Raatikko toteuttaa Huuma-hankkeen yhdessä Ammattiopisto Liven Telma -luokkien sekä Ammattiopisto Varian Valma -luokkien kanssa.

Huuma-hankkeessa nuoret oppivat yhdessä tulevaisuustaitoja. Liike- ja videoilmaisun työpajat tarjoavat onnistumisen kokemuksia ja rohkaisevat kokeilemaan uusia asioita.

Osallisuuden kokemusten ja innostumisen myötä nuoret oppivat taitoja, joiden avulla on helpompi siirtyä opintoihin ja työelämään. Taiteen soveltavan käytön muotona tanssityöpajat vahvistavat nuorten itsetuntoa, sosiaalisia taitoja, yhteisöllisyyttä ja rohkeutta toimia. Tavoitteena on luoda nuorelle kokemus: minä osaan ja minä pystyn!

Vuosien 2019–2021 aikana hankkeeseen osallistuu 250 nuorta Vantaalla, Mikkelissä ja Kuopiossa. Tanssityöpajoja järjestävät Tanssiteatteri Raatikon (Vantaa) lisäksi ANTI – Contemporary Art Festival (Kuopio) ja Etelä-Savon Tanssiopisto (Mikkeli). Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) vastaa hankkeen kokonaisarvioinnista ja kehittää hankkeessa luovaan toimintaan soveltuvan arviointimenetelmän

Huuma-hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Lasten ja nuorten säätiö sekä osallistuvat kunnat. Suomessa hanketta hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

 

Työpajan ohjaajat
Eevi Tolvanen, Tatu Vanhatalo

Tiedustelut
raatikko@raatikko.fi / 09-873 2306

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT: 09 873 2306 – ARKISIN KLO 8:00-15:00