Tanssista hyvinvointia lapsille Tanssihetki-hankkeen myötä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Raatikolle erityisavustuksen lasten ja nuorten osallistumista taiteeseen ja kulttuurielämään lisäävän hankkeen toteuttamiseen ajalle syksy 2021 – kevät 2022.

Erityisavustuksella Raatikko toteuttaa Tanssihetki -työpajoja päiväkodeissa ja kouluissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Kaikki työpajoihin osallistuvat lapset ja aikuiset kutsutaan teatterivierailulle Raatikkoon.

Tanssihetki -hankkeeseen sisältyy vaikuttavuutta ja menetelmiä arvioiva tutkimus, jonka toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Tutkimuksessa selvitetään hankkeen toimintaa ja sen vaikuttavuutta tasa-arvoiseen lastenkulttuuriin, saavutettavuuden edistämiseen sekä tanssin vaikutuksia lasten hyvinvointiin.

Tanssihetki -hankkeen tavoitteena on tuoda iloa ja hyvinvointia lasten elämään sekä tarjota korkeatasoista lastenkulttuuria lapsille ja aikuisille. Hankkeen avulla pyritään myös tasoittamaan hyvinvointieroja ja lisäämään lasten kulttuurikompetenssia.

Raatikko palkkaa Tanssihetki -hankkeen työpajaohjaajiksi neljä tanssinopettajaa, joilla on kokemusta ja kiinnostusta päiväkoti- ja alakouluikäisten lasten kanssa työskentelystä. Ohjaajat työskentelevät työpareina ja osallistuvat hankkeen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään Tanssihetki -hankkeessa, ota yhteyttä: marja.korhola@raatikko.fi / 050 583 7012

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT: 09 873 2306 – ARKISIN KLO 8:00-15:00